Услуги
Транспортни дейности
Предлагаме хладилен и нехладилен транспорт на база палет или комплектен товар, пътен, хладилен и нехладилен транспорт като транспортни услуги. Разполагаме с 7 хладилни и нехладилни камиони както и ванове за градски доставки. Всички транспортни средства разполагат с необходимите разрешителни за транспорта на стоките. Хладилните камиони са снабдени с устройства за постоянен контрол на температурата като даталогери или термографни устройства.
Логистични услуги
Предлагаме дългосрочно и краткосрочно складиране, крос-док на пратки от клиента – доставки на база цял палет, прием и пикинг по заявки на клиента – с управление на големи стокови групи, складови услуги с добавена стойност, транспортни услуги – с доставки на база палет или комплектни товари. Предоставяме логистични услуги за основни стокови групи, под сух и температурно-контролиран режим: нехранителни стоки, пакетирани хранителни стоки и напитки (води, безалкохолни и алкохолни), шоколадови и захарни изделия, фармацевтични продукти и лекарства под специален температурен режим, архиви документи.

Контакти:

Адрес:
Пловдив, Рогошко шосе
Телефон за връзка:
0878 866 992

Свържете се нас: