Складова база
ДИКОМ-М13 Складова база

Складиране под температурен режим: Нашата хладилна-складова база разполага с 3 отделни камери, всяка една с индивидуално управление за температурен режим до -25 градуса и 3 отделни камери с плюсов температурен режим. Общият капацитет е 1800 палето-места, разположени на 1800кв. метра площ върху стелажи.

Рампи: Базата разполага с три хидравлични и две статични рампи, позволяващи паралелното товарене и разтоварване на пет товарни автомобила.


Контакти:

Адрес:
Пловдив, Рогошко шосе
Телефон за връзка:
0878 866 992

Свържете се нас: